GRADUADOS SOCIALES DE GUIPUZCOA

Cabecera

Menú principal

Splash

Splash
ORIENTABIDE JURIDIKO-LABORALERAKO DOAKO
14-02-2019

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gipuzkoa ha puesto en marcha el SERVICIO GRATUITO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA.

 

Dicho servicio, da

Contenido

Menú secundario

Path

Hemen zaude: Hasiera > > Elkargokide izateko betebeharrak

Elkargokide izateko betebeharrak

Elkargokide izateko betebeharrak

ELKARGOKIDE IZATEKO BETEBEHARRAK

 

Elkargokide izateko hiru modalitate daude, lan egoeraren arabera: 

a) Bere kabuz jarduten duena: Lanbidea bere kontura burutzen duen pertsona adierazten du, banaka edo beste batzuekin elkarturik edo taldean. 

b) Enpresan jarduten duena: Lanbidea beste norbaiten kontura burutzen duen pertsona adierazten du, lan erlazioaren bitartez, eta beti ere kontratazio hori Gizarte-Graduatu gisakoa baldin bada.

Dagokion funtzio publikoa araupetzen duen legediak funtzionario jakin batzuk elkargo profesionaletako kide izateko beharra edo aukera ezartzen duenean, beste batzuen kontura jarduten duten Gizarte-Graduatuen pareko izango dira beraien zerbitzuak Estatuko, Autonomia Erkidegoko, Probintziako edo Udalerriko erakunde ofizialetan eta baita Gizarte-Graduatu, Gizarte-Graduatu Diplomatu edo Lan Harremanetako Diplomatu tituluari esker lan egiten duten beste edozeinetan funtzionario gisa ari diren guztiak, eta lan hori betetzeko titulua eskatu bazaie, baldin eta betebeharrekoa Gizarte-Graduatuari dagokiona baldin bada.

c) Jarduten ez duena: Aurreko egoeretako batean ez dagoen pertsona izendatzen du.

 

IZENA EMATEKO KUOTA

 

            - Bere kabuz edo enpresan jarduten duena:             149,73 euro.

            - Jarduten ez duena:                                                       129,07 euro

           

Izena emateko kuota elkargokide egitean ordain daiteke, edo Caja Rural De Navarra erakundeko 3008 0197 89 1339161422 kontu-zenbakian ere egin daiteke diru-sarrera.

 

HIRU HILABETEZ BEHINGO KUOTAK

 

            - Bere kabuz edo enpresan jarduten duenaren kuota:     170,00 euro

            - Jarduten ez duenaren kuota:                                                  25,00 euro

 

 

 

 

 

 

 

Bere kabuz jarduten dutenak
(pertsona fisikoa)

Bere kabuz jarduten dutenak
(pertsona juridikoa)

Enpresan jarduten duenak

Jarduten ez dutenak

Eskabidea

Gizarte-Graduatu edo Lan Harreman Tituluaren fotokopia

(jatorrizkoa eta fotokopia, konpultsatu ahal izateko).

NANaren fotokopia

Nortasun agiriko argazkiaren tamainako bi argazki

Banku onarpena

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan Altan egotearen fotokopia

Sozietatearen JEZ

 

 

30.05 €-ko diru-sarrera BSCH-ko 0049-5138-13-2710117518 kontu zenbakian, Gipuzkoako Gizarte-Graduatuen Elkargoaren alde

 

 

Autonomoetan alta eman izanaren agiriaren fotokopia

 

 

Sozietatearen estatutuen fotokopia

Salbuetsia

 

 

Administratzaile izendapenen fotokopia

Salbuetsia

 

 

Bere zerbitzuak Gizarte-Graduatu gisa eskainiko dituela dion Enpresaren ziurtagiria

 

 

 

 

 

Informazio gehiagorako:  gipuzkoa@graduadosocial.com

Footer